Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Verpleegkundige zorgvisie en competenties in psychosociale zorg oncologiepatiënten

De ontwikkeling van een zorgvisie en onderzoek naar de competenties van verpleegkundigen in de psychosociale oncologische zorgverlening.

Diane van Dam, Jannine van Hengel, Jantine van Holten en Emma van Roekel schreven dit eindverslag voor hun studie verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool Ede. Het dateert van mei 2009.

In dit document wordt beschreven waarom Stichting Hadassa het nodig vindt dat de psychosociale basiszorg wordt uitgebreid en waarom verpleegkundigen dit kunnen realiseren. Met het uitbreiden van de psychosociale basiszorg wil Hadassa bevorderen dat zorgvragers in de eerste lijn met een levensbedreigende (met name oncologische) aandoening meer psychosociale zorg ontvangen.

Hadassa wil verpleegkundigen ondersteunen in het verwerven van competenties om hun basiszorg uit te breiden. Daarom is het voor Hadassa belangrijk om te weten waarin verpleegkundigen in de psychosociale basiszorg competent zijn, zodat ze gerichte ondersteuning kan bieden. Het onderzoek van een projectgroep van Hadassa geeft antwoord op de vraag wat verpleegkundigen volgens de verschillende opleidingsprofielen zouden moeten kunnen, waarin verpleegkundigen in de praktijk competent zijn en waarin zij nog competenties willen verwerven.

Redactie Nursing.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.