Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Cao vvt: onderhandelingen in volle gang

De cao voor de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) liep eind maart af. Werkgevers en werknemers zijn inmiddels met elkaar in gesprek voor een nieuwe cao vvt. Wat zijn de belangrijkste onderhandelingspunten volgens vakbond NU’91?
ANP-1000_41930663.jpg
Foto: ANP

Kanteling werktijden

Tot nu toe bepaalden de werkgevers in de vvt de werktijden van hun medewerkers. In de loop van 2016 – en uiterlijk per 1 januari 2017 - verandert dat en krijgen medewerkers, teams en afdelingen hier zelf meer zeggenschap en verantwoordelijkheid over. Met deze ontwikkeling loopt de branche voorop in Nederland. Cao-onderhandelaar Rolf de Wilde (NU'91): ‘De discussie over roosters/ werktijden en de zeggenschap hierover vinden op veel plaatsen in het land plaats. Wij willen afspraken maken hoe we de implementatie van de afspraken rondom deze zeggenschap op werktijden kunnen verbreden. In ieder geval willen we een dwingende afspraak over de uiteindelijke datum van invoering.’

Zelfsturende teams

In veel organisaties binnen de VVT is het begrip zelfsturende teams ingevoerd. NU’91 vindt dat de randvoorwaarden rondom de invoering van deze zelfsturende teams vaak niet of onvoldoende aanwezig zijn. ‘Wij komen vaak tegen dat zelfsturing een doel op zich is terwijl het een middel is om de zorg rondom cliënten efficiënter te kunnen organiseren. De cao zou dit proces moeten ondersteunen en faciliteren.’ NU’91 wil een set van kaders opnemen in de cao die als leidraad kunnen worden gebruikt door organisaties, ondernemingsraden en werknemers bij het opzetten van zelfsturende teams. Lees meer>>>

Scholing en ontwikkeling

Er moeten meer afspraken komen in de nieuwe cao over het recht op scholing. Rolf de Wilde: ‘Dit moet echt meer worden aangepakt.’ De vakbond wil dat werkgevers beter na gaan denken over hoe de sector eruit ziet in de toekomst, en daarop moet ingespeeld worden. ‘Functies veranderen – denk aan de wijkverpleegkundige - medewerkers moeten klaargestoomd worden voor de toekomst. Er moeten meer scholingsplannen worden gemaakt, en het budget dat daar voor is moet ook daadwerkelijk voor scholing worden gebrúikt.’

Inkomen

NU’91 eist een marktconforme structurele loonsverhoging.  ‘Al in de vorige cao is ingezet op het bereiken van een volwaardige dertiende maand in de eindejaarsuitkering. Ook in de komende onderhandelingen  zetten wij in op een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering.’

ORT

Zoals bekend is in het laatste jaar veel te doen geweest over de doorbetaling van ORT tijdens vakanties. In de aanloop naar deze onderhandelingen heeft NU’91 met werkgevers informeel verkend hoe ORT tijdens vakantie en verlof een plaats kan krijgen in de cao. Er is gesproken over een regeling over het verleden (je hebt als individu recht op een nabetaling over 5 jaar ORT betaling tijdens vakantie) en een regeling voor de toekomst (per welke datum word ORT tijdens vakantie uitbetaald). Rolf de Wilde: ‘Tot een afspraak heeft dit nog niet geleid. Wij willen een regeling die recht doet aan het verleden waarbij de werknemer een individueel aanbod krijgt die recht doet aan de eerdere uitspraken Europees hof van justitie en Nederlandse rechters. Wij willen dat de regeling doorbetaling ORT tijdens vakantie  en verlof voor nu en de toekomst ingaat vanaf 1-4-2016 , dit is namelijk ingangsdatum van de nieuwe cao.’

Wat zou volgens jou absoluut aan de orde moeten komen in de cao-onderhandelingen? Laat het achter in een reactie!

Nienke Berends

Gerelateerde tags

4 reacties

 • connie_belfort

  Ben het ermee eens dat er randvoorwaarden moeten zijn rond zelfsturende teams. Het team lijkt nu meer als een stuurloos schip.

 • connie_belfort

  In de CAO VVT staat vermeld dat de dagelijkse rust ALTIJD minimaal 11 uur moet zijn. Deze dagelijkse rusttijd inkorten naar 8 uur mag uitsluitend:"als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken".
  Wat wordt bedoeld met: als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken ? Wordt hier bedoeld: uitsluitend bij calamiteiten ?

 • Sandyd

  Ambulante medewerkers in de thuiszorg moeten een kilometervergoeding krijgen die kostendekkend is. Dit is nu absoluut niet het geval....

 • gehokke

  Binnen de thuiszorg zou een fatsoenlijke regeling moeten komen voor slaapdiensten voor bijvb verpleegtechnische teams. Verder een " dienstwisseling binnen 24 uur" die binnen de thuiszorg niet bestaat (binnen ziekenhuis en verpleeghuis wel).

Of registreer je om te kunnen reageren.