Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

De zzp’er en zorg in natura

Het AWBZ-pgb wordt de komende jaren voor een groot deel afgebouwd. Is er misschien een toekomst weggelegd voor zelfstandig zorgverleners via de AWBZ-zorg in natura ?

AWBZ-zorg thuis kan een zorgvrager met een indicatie van het CIZ op twee manieren regelen. Hij kan dat zelf doen via een pgb, of de zorg door een thuiszorgorganisatie laten regelen. Hiervoor sloot deze instelling zelf een contract af met een zorgverzekeraar via het zorgkantoor. Deze laatste vorm van zorg heet AWBZ-zorg in natura, afgekort ‘ZIN’.

Een deel van de zelfstandige zorgverleners in de zorg heeft nu al belangstelling voor werken via AWBZ-zorg in natura, dat wil zeggen werken via een eigen contract met zo’n zorgverzekeraar. Maar zal dit voor deze eenpitters in de toekomst wel goed mogelijk zijn?

Zoals ik al in mijn vorige blog heb aangegeven, was er een pilot van zorgcoöperatie VGZ. Dit betrof een proef, waarbij 24 verpleegkundigen en verzorgenden gedurende vier maanden ZIN aan eigen cliënten mochten geven in Tilburg en in het Land van Cuijk. De ervaringen van de deelnemers zijn verschillend. Zo zijn er enthousiaste zorgverleners, die graag door willen gaan met deze vorm van zorg geven. Ze kregen op deze manier cliënten die hoog-complexe zorg nodig hadden en dat vonden zij prettig in verband met het bijhouden van hun verpleegkundige kennis en vaardigheden.
Daarnaast zijn er die er niet in slaagden om cliënten te werven, en daardoor niet konden meedraaien.
Tenslotte waren er de teleurgestelde zzp’ers, die merkten dat zorg in natura meer inspanningen vergde dan het geval was bij het PGB, maar dat minder uren betaald werden: kortere zorgmomenten per cliënt, en soms langere reistijden. En het werven van cliënten en de administratieve rompslomp kostten ook extra tijd. Voor deze zorgverleners is deze manier niet rendabel.
 
Ondanks deze berichten verwachten sommige zzp’ers, dat ZIN toch de toekomst zal zijn. Maar zij vergeten dat deze pilot uitging van één vooruitstrevende zorgverzekeraar en was bedoeld voor een beperkt aantal zzp’ers. Het budget dat men voor deze eenpitters had uitgetrokken en dat men in de toekomst nog zal reserveren, is en blijft beperkt.

Omdat er in Nederland zo’n dertig zorgverzekeraars zijn, zal elke zzp’er met een paar zorgverzekeraars een contract moeten krijgen. En dat is lastig. Ze zitten niet te wachten op al die losse zelfstandigen. Zelf heb ik dit onlangs ondervonden bij het congres ‘De verpleegkundige praktijk’ Daar waren naast zorgprofessionals ook een aantal zorgverzekeraars aanwezig.
Ik stelde plenair een vraag aan een lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar Menzis: ‘Staan zorgverzekeraars positief tegenover de inzet van zzp’ers met ZIN?’ Het antwoord was een volmondig ‘nee’. Omdat iedereen maar maximaal één vraag mocht stellen, weet ik nu niet waarom. Maar in de wandelgangen vernam ik dat zorgverzekeraars graag contracten afsluiten met grotere organisaties. Het maakte niet uit of dit verpleegkundigen, verzorgenden of fysiotherapeuten zijn. De inkoopafdelingen van de zorgverzekeraars zijn de laatste jaren ingekrompen. Hierdoor is het kwa mankracht niet mogelijk om al die kleine contracten af te sluiten.

Maar er was gelukkig ook positief nieuws dat de Menzis-bestuurder verkondigde: de komende jaren wordt er meer geld besteed aan de eerstelijnszorg (huisartsenzorg en wijkverpleging/thuiszorg). Want de zorg moet nog meer van het ziekenhuis naar de mensen thuis worden verplaatst. Hopelijk komt dit ook de zelfstandigen onder ons ten goede.

Mijn suggestie is dat zelfstandige thuiszorgverleners in de toekomst met drie à vier gelijkgestemde collega’s een maatschap vormen, om voor ZIN toch met zorgverzekeraars contracten te kunnen afsluiten. Met maatschappen willen de zorgverzekeraars eerder zaken doen.

Wel moeten we dan accepteren dat de zorgverzekeraars aan deze maatschappen de nodige extra eisen zullen stellen, zoals een kwaliteitskeurmerk. Hierin zullen we dan de nodige tijd en middelen moeten investeren. Dus ja, ik verwacht dat er voor ons een toekomst is in de ZIN, mits we ons schikken naar de regels van de zorgverzekeraars.

Ben ik van plan om zelf een maatschap te vormen ? Nou… zo lang het niet hoeft, wacht ik daar liever (nog) even mee.

Annelies is zzp’er in de thuiszorg. www.anneliesblekman.nl

Annelies Blekman

4 reacties

 • no-profile-image

  Ans Kemps

  Ik ben het met Annemie eens, je hebt een team nodig en er moet een groot vertrouwen naar elkaar toe zijn. En die samenwerking kan dan weer een cooperaie, maatschap of stichting zijn. Dus wat is dan nog het verschil met Buutzorg bv?

 • no-profile-image

  Annemie Delissen

  Zzp ers moeten goed kunnen samenwerken! Er is geen noodzaak tot oprichten van Cooperatie, een goed team dat is ut! En dat heb ik dus! Een team waarop je kunt bouwen en een onderlingen goede samenwerking!

 • no-profile-image

  Peter Geilen

  Een maatschap vormen? Ik pleit al jaren voor een coöperatie. Minder zwaar dan een maatschap, democratisch, vrije toe- en uittreding. Gewoon met elkaar afspreken hoe je tegemoet kunt komen aan de eisen van de verzekeraars. check zorg.coop

 • no-profile-image

  Petra

  En daarmee is de cirkel (een soort van) rond. Gewoon weer een team verpleegkundigen bij elkaar die samen de zorg rondbreien en zorg dragen voor hun eigen professionaliteit. Geweldig!

Of registreer je om te kunnen reageren.