Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Verpleegkundigen voelen zich vaak onvoldoende toegerust voor palliatieve zorg, zo bleek uit een dit jaar verschenen rapport Palliatieve zorg in Beeld van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). 

nieuws over palliatieve zorg