Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Convenant zorgopleidingen ondertekend

Dinsdag hebben minister Hoogervorst en mevrouw Sorgdrager van het College Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) een convenant ondertekend waarmee zij hun onderlinge samenwerking bevestigen.

Het CBOG gaat opleidingen en beroepen in de gezondheidszorg, waaronder verpleegkundige, beter structureren. Het CBOG zal de minister van VWS voorstellen doen over de benodigde opleidingscapaciteit en over de toewijzing van opleidingsplaatsen. De minister beslist vervolgens.
 
Zorgpersoneel
Het CBOG heeft als doel de personeelsbezetting in de gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken. Het CBOG stelt ramingen op over de behoefte aan zorgpersoneel. Op basis daarvan komen zij tot een toewijzingsvoorstel voor opleidingsplaatsen. Tot slot zal het CBOG de innovatie van opleidingen en beroepen in de zorg stimuleren.
 
V&VN
Het CBOG is op 20 juli 2006 opgericht, vanuit de behoefte aan een regisseur die de noodzakelijke modernisering van opleidingen en beroepen in de zorg kan bevorderen. Het CBOG is opgericht door vijf partijen uit de zorg: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, (V&VN), de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), de Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de KNMG en GGZ-Nederland.
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.