Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Nieuwe cao V&V: twee procent meer loon

MAARSSEN - Vakbonden en werkgeversorganisatie ActiZ hebben op 4 oktober een akkoord bereikt over de nieuwe CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen voor 2006.

Het belangrijkste resultaat van de nieuwe cao V&V: een loonsverhoging van 1,5 procent voor alle 225.000 werknemers in verpleeg- en verzorgingshuizen. Plus een eenmalige eindejaarsuitkering van een half procent. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2006 en heeft een looptijd van één jaar.
 
Levensloop
De eenmalige uitkering van een half procent krijgt bovendien vanaf 1 januari 2007 een structureel karakter in de vorm van een werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling. Wie geen gebruik maakt van de levensloopregeling, krijgt dit via het salaris.
 
Twistpunt
De cao-onderhandelingen verliepen moeizaam en kenden een aantal vertragingen. Vooral de omvang en ingangsdatum van de salarisstijging waren een twistpunt. ‘We gingen voor koopkrachtverbetering en die doelstelling hebben we gehaald’, blikt onderhandelaar Pim van Loon van AbvaKabo FNV terug.
 
Thuiszorg
Van Loon noemt de cao V&V een goede opmaat naar een nieuwe cao Thuiszorg. Die moet nog worden afgesloten. In deze cao willen de vakbonden vooral het mogelijk banenverlies als gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) tegengaan. Wanneer deze onderhandelingen starten is nog niet duidelijk.
 
cao VVT
Vakbonden en ActiZ hebben wel afspraken gemaakt over het samenbrengen van de cao V&V en Thuiszorg in één nieuwe cao VVT. Van Loon: ‘De stap naar een gezamenlijke cao voor V&V en de thuiszorg kan waarschijnlijk in 2008 worden gemaakt. Dan moeten we er wel voor waken dat de V&V er niet op achteruit gaat.’
 

Redactie Nursing – Leonie van den Schoor

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.