Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Zorg zoekt verpleegkundigen en verzorgenden

De zorg heeft de komende jaren veel personeel nodig. Vooral in de ouderenzorg, ggz en gehandicaptenzorg dreigen tekorten.
Zorg zoekt verpleegkundigen en verzorgenden

Met name verzorgenden in de ouderenzorg zijn nodig . In de welzijnssector en jeugdzorg bestaat grote behoefte aan maatschappelijk werkers. Om de personeelsvoorziening veilig te stellen zijn maatregelen nodig om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg en welzijn te garanderen.
 
Arbeidsmarkt
Dit zijn enkele bevindingen uit het rapport Arbeid in zorg en welzijn 2006, van onderzoeksbureau Prismant . Dit rapport bevat onder meer een verkenning voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van verpleegkundigen en verzorgenden. Samen met agogisch personeel vormen de beroepsgroepen circa de helft van al het personeel in de sector Zorg en Welzijn.
 
Groei
In de periode 2000-2005 is er in de zorg en welzijn een stijging van 23% groei van de werkgelegendheid. In de zorgsector groeide met name de werkgelegenheid in de gehandicaptenzorg, thuiszorg en ggz. In de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen was de toename relatief het kleinst.
 
Vacatures
Dankzij de laagconjunctuur was het in de afgelopen jaren gemakkelijker om aan personeel komen. Het personeelsverloop in de zorg is in de afgelopen jaren fors gedaald en lag in 2005 op een historisch laagtepunt. Op dit moment neemt het aantal vacatures weer toe, de eerste signalen dat de arbeidsmarkt weer krapper wordt.
 

 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.