Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Functiedifferentiatie in Radboud onderzocht

MAARSSEN - Er is binnen het UMC St Radboud kwalitatief nog winst te halen op het gebied van de functiedifferentiatie.

Dat is de conclusie van een uitgebreide evaluatie in het Nijmeegse ziekenhuis, waar de differentiatie volop is doorgevoerd.

 
Wennen
Verpleegkundigen gaven in de evaluatie aan erg te moeten wennen aan het delegeren van taken aan verpleegassistenten. Alleen met veel onderling vertrouwen en een nauwe samenwerking zien de verpleegkundigen voordelen van het overdragen van taken. Op hun beurt ervaren verpleegassistenten het als moeilijk om in het team van verpleegkundigen opgenomen te worden.
 
Seniors
Ook de seniorverpleegkundigen hebben het nog lastig, zo komt uit de evaluatie naar voren. Ze gaven aan de waardering uit het team te missen. Dit komt waarschijnlijk omdat collega’s weinig weten van het takenpakket van hun seniors, zo bleek uit de evaluatie. De nurse practitioners ervaren hetzelfde en weten niet goed of ze bij de verpleegkundigen of bij de medische discipline horen.
 
Teamspirit
Hoofdverpleegkundigen kwamen enthousiast over in de evaluatie. Ze zeggen meer teamspirit te ervaren nu de seniors meewerken aan inhoud en kwaliteit. Wel hebben zij het gevoel meer taken te doen die voorheen door het management werden verricht.
 
Invoering
In totaal zijn 32 medewerkers van het UMC St Radboud geïnterviewd. De verpleegafdelingen zijn klaar met het invoeren van de functiedifferentiatie, de poliklinieken zijn nog bezig.
 


Redactie Nursing – Brenda Kluijver

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.