Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Kindermedicijnen in het vooruitzicht

BRUSSEL - Vanaf volgend jaar krijgen kinderen eigen medicijnen en hoeven zij niet langer een lagere dosis van volwassenen-medicatie te nemen. Dit kan namelijk schadelijk zijn.
 

Het wordt vanaf januari aantrekkelijker voor fabrikanten van medicijnen om geneesmiddelen specifiek voor kinderen te ontwikkelen. De producenten krijgen dan een verlenging van zes maanden op hun octrooi, waardoor ze meer geld kunnen verdienen.
 
Huidige praktijk
Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met een voorstel daartoe van de Europese Commissie. De nieuwe regeling moet een eind maken aan de huidige praktijk, waarbij kinderen vaak simpelweg lagere doses van medicijnen voor volwassenen voorgeschreven krijgen.
 
Normen
Alleen de producenten die voldoen aan strikte normen zullen toestemming krijgen om zulke specifieke geneesmiddelen te ontwikkelen.
 

Redactie Nursing.nl

Eén reactie

 • no-profile-image

  Kindermedicijn.nl

  Geef om kinderen

  Als een volwassene een geneesmiddel krijgt voorgeschreven, kan hij er zeker van zijn dat de veiligheid en de werkzaamheid ervan uitvoerig zijn getest bij volwassen mensen. Dat is immers een voorwaarde voor toelating tot de markt (registratie). Datzelfde kan niet gezegd worden over kinderen. De meeste geneesmiddelen die zij krijgen zijn niet verkrijgbaar in voor hen geschikte vorm en dosering. Gebrekkige kennis van kindergeneesmiddelen is een internationaal fenomeen, waarmee kinderartsen al tientallen jaren worstelen. Het wordt tijd om maatregelen te treffen die deze situatie verbeteren.

  Kindermedicijn.nl

  Kindermedicijn.nl is een online-shop voor kindermedicijnen die zonder recept te verkrijgen zijn. De zogenaamde zelfzorggeneesmiddelen, waarover deskundigen van mening zijn dat deze bij normaal gebruik veilig gebruikt kunnen worden door consumenten. Het assortiment is niet alleen breed en diep maar ook uitgebreid met aanverwante artikelen en hulpmiddelen voor het makkelijker maken en/of stimuleren bij het gebruiken en innemen van medicijnen. Door ons geselecteerde producten en artikelen doorgaan een strenge controle.

  Stichting Kindermedicijn

  Kindermedicijn.nl wil daar een bijdrage aan leveren door bij elk verkocht product een deel van de winst te doneren aan stichting kindermedicijn voor het ontwikkelen en testen van kindermedicijnen. Met dat geld willen wij organisaties en goede initiatieven ondersteunen bij hun onderzoek of bijdrage. Waarom? Omdat wij het verplicht zijn aan onze kinderen!

  Namens het service team van Kindermedicijn.nl danken wij u alvast hartelijk voor uw steun en bijdrage.

Of registreer je om te kunnen reageren.