Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

CBOG gaat personeelsbezetting zorg verbeteren

MAARSSEN - Een aantal verpleegkundige en medische organisaties heeft zich gebundeld tot een gezamenlijk college voor zorgberoepen: het CBOG. Dit College voor Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg gaat de personeelsbezetting optimaliseren.
CBOG gaat personeelsbezetting zorg verbeteren

Het CBOG is eind vorige maand van de grond gekomen en bestaat uit verpleegkundige koepelorganisatie V&VN, artsenvereniging KNMG, GGZ-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Voor de organisaties is het CBOG een manier om vraag en aanbod van zorg beter op elkaar af te stemmen en de zorg daarmee efficiënter te maken.

Samenhang

Het CBOG gaat ook werken aan vernieuwing van de beroepenstructuur en opleidingen. Vooral de samenhang tussen deze moet via het CBOG meer vorm krijgen. Het college zal een adviserende taak op zich nemen ten aanzien van het Ministerie van VWS. Voorzitter Winnie Sorgdrager: 'Het is duidelijk dat alle partijen het belang van samenhang en samenwerking inzien. Het is een geweldige prestatie dat we in zo'n korte tijd tot overeenstemming zijn gekomen en we gaan er gezamenlijk de schouders onder zetten.'

Stichting

Het CBOG, dat de vorm heeft van een stichting, wordt door VWS bekostigd. Het CBOG richt zich op de cure, care en de publieke gezondheidszorg.


Redactie Nursing - Brenda Kluijver

Of registreer je om te kunnen reageren.