Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Thuiszorg en GGZ hebben 125 miljoen nodig

ZEIST - Zorgverzekeraars willen 125 miljoen euro extra om meteen te besteden aan de knelpunten in de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg.
Thuiszorg en GGZ hebben 125 miljoen nodig

 
'Het is urgent dat er voor de thuiszorg een bedrag van 80 miljoen euro vrij wordt gemaakt en voor de ambulante GGZ een bedrag van minstens 45 miljoen euro', zegt algemeen directeur Martin Bontje van Zorgverzekeraars Nederland.
 
Zorgvraag
In de thuiszorg neemt de vraag naar huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding toe met 8 tot 10 procent. 'Aanbieders nemen in toenemende mate zélf het initiatief om aan oudere mensen, naast huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging, ook begeleiding te bieden.'
 
Eigen keuze
Veel instellingen voor thuiszorg hebben in de eerste helft van 2006 ook meer uren zorg geleverd dan het financiële kader toelaat. Dit heeft maar beperkt te maken met de toename van toewijzingen van hulp (indicaties), zegt Zorgverzekeraars Nederland. 'Belangrijk is ook de eigen keuze van de aanbieders om per klant meer hulp te gaan bieden.'
 
Indicatiestelling
De zorgverzekeraars vinden een betere indicatiestelling nodig. 'Het ministerie heeft aanbieders meer ruimte geboden om zelf de indicaties te stellen; dit beleid is dringend aan herziening toe. Heroverweging van sommige tarieven is ook noodzakelijk.'
 


Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.