Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Actiz gaat voor verantwoorde zorg v&v

UTRECHT - Actiz begint deze week met het invoeren van verantwoorde zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Zij doet dit door het model Zorgleefplan te verspreiden onder alle leden. 
Actiz gaat voor verantwoorde zorg v&v

 
Aan de hand van dit model kunnen verpleegkundigen en verzorgenden voor alle cliënten zorgleefplannen opstellen die aansluiten bij de normen voor verantwoorde zorg. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de implementatie van verantwoorde zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en ligt de kwaliteit van zorg voor de cliënten vast.
 
Voorbeeld
Het model bevat checklists voor vragen en onderwerpen die aan de orde moeten komen bij de eerste kennismaking, en bij alle volgende gesprekken met de cliënt. Bij alle onderdelen zijn voorbeeldformulieren gevoegd. Speciale aandacht is besteed aan onderwerpen die met gezondheidsrisico’s te maken hebben.
 
Individueel
De normen voor Verantwoorde zorg zijn ontwikkeld door ActiZ, in samenwerking met de organisaties van cliënten en beroepsgroepen: LOC, NVVA, Sting en V&VN. Door het model toe te passen krijgen cliënten de zorg zoals die door deze partijen is geformuleerd. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf aangeeft hoe de kwaliteit van het leven optimaal ondersteund kan worden. Dat leidt tot individuele afspraken over de zorg en de dienstverlening die worden vastgelegd en geëvalueerd.
 
 
Meer weten over zorgvernieuwing in verpleeg- en verzorgingshuizen? Bekijk het Specialisme Ouderenzorg.

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.