Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Klacht tegen sociaal-verpleegkundige ongegrond

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg acht niet bewezen dat een sociaal-verpleegkundige van een Medische Opvang Asielzoekerscentrum in de regio Eindhoven verantwoordelijk is voor de dood van een driejarige peuter.

 

De peuter overleed aan een uitgebreide buikvliesontsteking en afsterving van de dunne darm in het ziekenhuis. De moeder van de peuter meldde zich twee maal op het inloopspreekuur van de verpleegkundige, omdat het kind overgaf en niet wilde eten en drinken. De verpleegkundige onderzocht het kind, nam de temperatuur en voelde de buik. Zij kon echter geen spoedeisende situatie vaststellen. Wel werd het kind naar het huisartsenspreekuur doorverwezen, de volgende middag.


Dossier

De ouders verwijten de verpleegkundige dat zij geen bloeddruk en pols heeft gemeten, en lichamelijk onderzoek heeft uitgevoerd waartoe zij niet bevoegd was. Ook heeft de verpleegkundige het dossier niet goed bijgehouden en de ouders onvoldoende aangespoord direct een arts te bezoeken. Daarnaast is de klacht van de ouders dat de situatie niet in de notulen van het teamoverleg staat en dus niet zou zijn besproken.


Ongegrond

Het Centraal Tuchtcollege heeft bepaald dat de klacht tegen de verpleegkundige ongegrond is. Het tuchtcollege stelt dat het met de hand voelen van de buik geen ontoelaatbaar verpleegkundig onderzoek is en er geen apparatuur beschikbaar was om de bloedruk van een driejarig kind te meten. Ook heeft de verpleegkundige de ouders heeft doorverwezen, zij het de volgende dag. Het Tuchtcollege meent wel dat het verpleegkundig dossier vollediger had kunnen zijn en dat er betere notulen van teamoverleg moeten zijn. Het college vindt echter niet dat er sprake was van tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag door de verpleegkundige.


Redactie Nursing – Christie Klaucke

Of registreer je om te kunnen reageren.