Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Zorg voor allochtone kinderen gebrekkig

De kwaliteit van zorg voor niet-westerse allochtone kinderen in Nederland laat soms te wensen over.

Dat zegt Nathalie Urbanus-van Laar, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam.

 
Te laat
Ze constateert dat allochtone kinderen minder frequent continue zorg ontvangen. Zo komen deze kinderen minder vaak bij de oogarts terecht nadat op het consultatiebureau een lui oog is gesignaleerd. Ook wordt vaker laat vastgesteld dat ze suikerziekte hebben, waardoor ze op het moment van de diagnose in een slechtere gezondheid verkeren.
 
Gebrekkige informatie
Dit laatste geldt vooral voor kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Kinderen met deze etnische achtergrond krijgen ook minder vaak adequate astmazorg dan Nederlandse kinderen. De gevonden verschillen lijken vooral te wijten aan gebrekkige informatie-uitwisseling tussen arts en ouders. Urbanus-van Laar promoveert donderdag 18 januari aanstaande.
 
Gedragsproblemen
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.