Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Competentie-onderwijs Leeuwarden 'excellent'

De Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) heeft het didactisch concept van de opleiding Verpleegkunde van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) beoordeeld met een Excellent.

 
Elke hbo-opleiding in Nederland wordt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap iedere zes jaar beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Om geaccrediteerd te kunnen worden, moeten opleidingen een onafhankelijke VBI in de arm nemen. Deze VBI brengt een visitatierapport uit, op grond waarvan de NVAO de accreditatie kan verlenen.
 
Ooordeel studenten
In het rapport wordt de opleiding op een groot aantal punten beoordeeld, waarbij het oordeel van studenten en het werkveld ook meetelt. Eén van de te beoordelen punten is het didactisch concept. 'We zijn ontzettend trots op deze beoordeling',  licht Folkert Bangma toe, afdelingshoofd Gezondheidszorg. 'Je kunt zelf wel vinden dat je goed onderwijs biedt, maar als de VBI dat dan bevestigt in het visitatierapport, geeft dat wel voldoening.' 
 
Competentiegericht onderwijs
De NHL is bij alle opleidingen competentiegericht leren aan het invoeren. Dit concept is gericht op het vergroten van de kennis, houding en het gedrag die bij een professional horen. HBO-V werkt al sinds 2002 volgens dit concept. Uitgangspunt is dat de student zijn eigen leerlijn bepaalt. Dat maakt de student zelfstandig en biedt hem meer mogelijkheden in zijn ontwikkeling.
 

Redactie Nursing

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.