Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Kwaliteit van leven dementiepatiënt is meetbaar

Er is een manier gevonden om de kwaliteit van leven bij mensen met dementie betrouwbaar vast te stellen. Hierdoor kan de zorg beter worden afgestemd op de patiënt.

Onderzoeker Teake Ettema ontwikkelde een lijst met veertig vragen die gemakkelijk door verzorgenden kunnen worden beantwoord.

Vragenlijst
In de vragenlijst, de QUALIDEM, komen onderwerpen aan bod als de zorgrelatie met de patiënt, tekenen van positieve of negatieve affectie en sociale relaties met andere bewoners. Deze lijst kunnen verzorgenden invullen nadat ze de patiënt een tijdlang hebben geobserveerd.

Welbevinden
De zorg voor mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen is steeds meer gericht op verbetering van kwaliteit van leven van patiënten. Deze vragenlijst draagt eraan bij dat het welbevinden van bewoners met verschillende stadia van dementie goed kan woren bepaald, aldus het persbericht van het VU medisch centrum in Amsterdam.


Redactie TvV

Of registreer je om te kunnen reageren.