Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Tuchtrechter: klacht voedingssonde ongegrond

Het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle heeft een klacht tegen een verpleegkundige ongegrond verklaard. De verpleegkundige zou een voedingssonde verkeerd hebben ingebracht; die werd later in de longen gelokaliseerd.
Tuchtrechter: klacht voedingssonde ongegrond

De betreffende patiënte werd opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde. Op verzoek van de arts heeft de aangeklaagde verpleegkundige een voedingssonde ingebracht en gecontroleerd of deze goed lag. Na een tweede controle sloot zij de sonde aan op de pomp. De volgende dag ging de patiënte respiratoir achteruit en werd zij opgenomen op de IC waar ze geïntubeerd werd. Daarbij is gebleken dat de sonde in de long zat, maar dat er nagenoeg geen sondevoeding in de longen is gelopen. De vrouw overleed twee weken later.

Niet volgens protocol
De echtgenoot van de patiënte verweet de verpleegkundige dat ze de sonde verkeerd ingebracht had en dat zij de volgens het protocol voorgeschreven controles niet had uitgevoerd. De verpleegkundige liet weten dat de in het protocol beschreven methode gedateerd was en dat zij de inmiddels gebruikelijke werkwijze toegepast heeft. Verder was er geen aanleiding om te twijfelen aan de juiste ligging van de sonde.

Ongelukkig

Het Tuchtcollege oordeelde dat de verpleegkundige niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld heeft. Wel vindt het college het hoogst ongelukkig dat het ziekenhuis voor deze handeling een protocol hanteerde dat niet overeenkwam met de feitelijke (en algemeen geaccepteerde) werkwijze.

Levv

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.