Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Verpleegkundige mist arts bij palliatieve sedatie

Verpleegkundigen in de thuiszorg die betrokken zijn bij palliatieve sedatie missen de aanwezigheid van de arts. Dat meldt het vakblad Medisch Contact.
Verpleegkundige mist arts bij palliatieve sedatie

 

Het Integraal kankercentrum Amsterdam (IKA) deed onderzoek naar de bekendheid met de KNMG-richtlijn palliatieve sedatie onder MHT-verpleegkundigen (verpleegkundigen die medisch- technische handelingen verrichten in de thuissituatie).

Zelfstandig

In totaal hebben 201 verpleegkundigen aan het onderzoek deelgenomen. In een online vragenlijst stond de laatste diep gesedeerde patiënt centraal bij wie de verpleegkundige was betrokken. Van de respondenten heeft vijftien procent zelfstandig beslissingen genomen ten aanzien van de dosering. De sedatie werd volgens 42 procent van hen onvoldoende werkzaam geacht. In bijna de helft van de gevallen werd de diepte van de sedatie niet (systematisch) door een arts beoordeeld.

Beschikbaar
Hoewel de arts volgens de respondenten in 32 procent van de gevallen niet aanwezig was bij de start van de uitvoering van de palliatieve sedatie en 71 procent van de gevallen niet bleef tot de gewenste diepte van de sedatie was bereikt, zijn zij bijna altijd (95%) beschikbaar als dat volgens de verpleegkundige nodig is.

Vervolgonderzoek

Het IKA plaatst vraagtekens bij de zelfstandige wijze waarop de MTH-verpleegkundigen bij palliatieve sedactie functioneren. Dit zal in een volgend onderzoek nader worden bestudeerd. Dat onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Medisch Contact

Lees ook:

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.