Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Minder patiënten in verkeerde bed

Het aantal verkeerd bezette bedden in Nederlandse ziekenhuizen daalde in 2006 licht ten opzichte van 2005.
Minder patiënten in verkeerde bed


Dat berekende onderzoeks- en adviesbureau Prismant in haar onderzoek naar de zogenaamde 'verkeerde-bed-problematiek'.

Daling
Waren in 2005 nog naar schatting 1.032 ziekenhuisbedden bezet door medisch uitbehandelde patiënten die wachten op vervolgzorg, in 2006 waren dat er 993. Dat is een daling van bijna 4%. Uitgedrukt als percentage van alle bezette bedden, daalde het aandeel verkeerd bezette bedden van 6,1% in 2001 naar 3,1% in 2006.

Productiestijging
Volgens Prismant is de kans klein dat het aantal verkeerde-bed-patiënten opeens weer sterk groeit, zoals verschillende media afgelopen zomer suggereerden toen er berichten kwamen over 'volle' ziekenhuizen. De ziekenhuizen zitten hoogstwaarschijnlijk om een heel andere reden vol, namelijk door productiestijging in combinatie met lichte beddenvermindering. De 'verkeerde-bed-problematiek' speelt hier natuurlijk ook wel een rol in, maar in afnemende mate.

Schakelafdelingen
Prismant onderzocht ook het functioneren van de transmurale afdelingen, speciaal ingerichte schakelafdelingen tussen ziekenhuis en vervolgzorg. Een vergelijking tussen 2003 en 2006 laat zien dat het aantal ziekenhuizen met een transmurale afdeling daalde met 8%. Deze ontwikkeling ligt in lijn met een - al zij het lichte - daling van het aantal verkeerde-bed-patiënten.


redactie Nursing

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.