Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

‘Vaak onmogelijk om thuis te sterven’

Voor terminale patiënten is het vaak niet mogelijk om thuis te sterven, terwijl de meeste terminale patiënten dit wel graag willen. Dit blijkt uit een rapport van NIVEL.

Van de patiënten met kanker of een andere chronische aandoening sterft 32 procent thuis, 27 procent in het ziekenhuis, 25 procent in het verpleeghuis en 15 procent op een andere plek dan genoemd.
 
Sterven
Volgens NIVEL-onderzoeker Anneke Francke is een van de redenen dat veel patiënten in het ziekenhuis sterven, dat er thuis in de laatste week soms nog crisissituaties ontstaan. ‘Symptomen worden te ernstig of de mantelzorg kan de zorg niet meer aan’, zegt Francke.
Volgens het NIVEL is het opvallend dat maar één derde van de patiënten thuis sterft, omdat in de wetenschappelijke literatuur de plaats van sterven als steeds belangrijker wordt gezien. Thuis sterven stelt mensen in staat zo lang mogelijk de regie te houden over het eigen leven.
 
Allochtoon
Niet-westerse allochtonen sterven even vaak thuis als autochtone Nederlanders. Wel overlijden ze relatief vaak in het ziekenhuis en weinig in een verpleeg- of verzorgingshuis. ‘Dit hangt voor een deel samen met de leeftijdsopbouw. Voor een ander deel heeft het waarschijnlijk te maken met het feit dat mensen uit bijvoorbeeld Marokko of Turkije negatief oordelen over opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. In deze culturen is het voor velen een schande om oudere familieleden daar op te laten nemen’, zegt Francke.
 
Ruim de helft van de 135.000 Nederlanders die in 2006 overleden, stierf aan een chronische ziekte, bleek ook uit het rapport van NIVEL.
 
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.