Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Conceptregeerakkoord: 500 miljoen voor zorg

Voor de zorg komt er 500 miljoen extra beschikbaar. Dit valt op te maken uit het gelekte concept-regeerakkoord. De miljoenen worden besteed aan de verhoging van de zorgtoeslag, aan het terugdringen van het personeelstekort bij verpleeghuizen en de terugkeer van de tandartscontrole en de pil in het basispakket.
Conceptregeerakkoord: 500 miljoen voor zorg

 
In het conceptakkoord gaat een streep door de no-claim. Deze wordt vervangen door een eigen risico van 150 euro per jaar. Chronisch zieken en gehandicapten hoeven dit echter niet te betalen.
 
Abortus en euthanasie
De komst van de ChristenUnie in het kabinet heeft geen drastisch effect gehad op de abortus- en euthanasiewetgeving. Wel komt er een pakket maatregelen om abortus te ontmoedigen.
 
‘De aard van de noodsituatie’
Op een abortusverzoek zal een onderzoek volgen naar “de aard van de noodsituatie”. Ook komt er onderzoek naar de psychosociale gevolgen van een abortus provocatus. Verder wordt gekeken naar maatregelen “gericht op het bieden van alternatieven voor afbreking van de zwangerschap'', zoals adoptie, begeleiding en hulpverlening.
 
Euthanasie
De euthanasiewet blijft ongewijzigd. Wel komt er extra aandacht en geld voor palliatieve zorg. Dat geld wordt geïnvesteerd in de verpleegopleiding, in de verpleeghuizen en in hospices.
 
Stamcelonderzoek
Het verbod op embryonaal stamcelonderzoek blijft gehandhaafd, al wordt onderzoek met volwassen stamcellen “krachtig gestimuleerd''.
 
Marktwerking
De vrije prijsvorming tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars wordt in het akkoord verdubbeld naar 20 procent van de ziekenhuisprijzen, schrijft het Financieele Dagblad. Bovendien komt er ruimte voor ondernemerschap in de verpleeghuissector.
 

Redactie Nursing - Jeroen van Renesse

Of registreer je om te kunnen reageren.