Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Vakbond tegen invoering competentie-onderwijs

Vakbond ABVAKABO FNV vindt de nieuw in te voeren onderwijsstructuur voor zorg en welzijnsberoepen te vaag. Ze heeft dan ook niet ingestemd met de invoering van de structuur.
Vakbond tegen invoering competentie-onderwijs

 
In de nieuwe onderwijsstructuur zijn 27 competenties opgesteld voor onder meer verpleegkundige opleidingen. Deze zijn echter zo algemeen dat ze voor iedereen die een vakopleiding volgt gelden. Zo staat er wel in hoe je moet ondernemen, maar niet hoe je bijvoorbeeld met demente ouderen moet omgaan. ‘Goed opgeleide mensen in zorg en welzijn zijn met het oog op de vergrijzing uitermate belangrijk’, zegt Ben Hoogendam, bestuurder ABVAKABO FNV .
 
MBO
Het mbo-onderwijs had uitstel gevraagd voor de invoering van dit competentiegericht leren. Toch moeten zij dit model invoeren onder andere omdat ook sociale partners hierom gevraagd zouden hebben. ABVAKABO FNV wil nogmaals benadrukken dat zij in ieder geval geen wens hebben tot invoering van dit onderwijsmodel.
 
Ongelukkig
Ook studenten- en scholierenbelangenorganisaties als het JOB, het LAKS en de LSvB zijn erg ongelukkig met deze vernieuwingen . Evenals PvdA kamerlid Mariëtte Hamer, stellen wij voor de om een parlementair onderzoek te starten om zo na te gaan waarom onderwijsvernieuwingen tot nu toe steeds mislukt zijn.
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.