Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Verpleegkundig specialisme moet relevant zijn

Voor het aanwijzen van officieel erkende verpleegkundige specialismen zal ‘maatschappelijke relevantie’ een van de criteria zijn. Dit heeft het College Specialismen Verpleegkunde aan Nursing laten weten.

 
Het toetsingskader op grond waarvan het College verpleegkundige specialismen gaat aanwijzen is afgelopen week van kracht geworden. Dit is een belangrijke stap in het toekennen van door de Wet BIG beschermde verpleegkundige specialistentitels.
 
Geriatrie
Een criterium van het toetsingskader is dat het verpleegkundig specialisme maatschappelijk relevant moet zijn. ‘Denk aan de vergrijzing. Die heeft tot gevolg dat de behoefte aan chronische zorg toeneemt en ook preventie steeds belangrijker wordt.Verpleegkundig specialist geriatrie is in dit geval  heel relevant, licht Saskia van Bronkhorst, secretaris van het College Specialismen Verpleegkunde, toe.
 
VBOC
 ‘Bij het aanwijzen van de specialismen zal het college verder de vier verpleegkundige deelgebieden Preventieve, Acute, Intensieve en Chronische Zorg als uitgangspunt nemen’, aldus Van Bronkhorst. Deze zijn eerder benoemd door het project Verpleegkundige Beroepsstructuur en Opleidingscontinuüm (VBOC).
 
Registratie
Een aparte Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde zal zich gaan bezighouden met de registratie van verpleegkundig specialisten. Deze krijgen hiervoor een eigen register, apart van het Kwaliteitsregister V&V of het BIG-register.
 
Erkenning
Nu het toetsingskader af is, ligt de bal ligt bij de verpleegkundig specialistische beroepsgroepen. Zij moeten een gemotiveerde aanvraag gaan doen bij het College tot officiële erkenning als specialisme.
 

 

Redactie Nursing – Christie Klaucke

Of registreer je om te kunnen reageren.