Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Begeleiding patiënt vermindert heropnames niet

Begeleiding en voorlichting door een hartfalenverpleegkundige leiden niet altijd tot minder heropnames van hartfalenpatiënten. Wel kan vroegere signalering van klachten leiden tot snellere behandeling van de patiënt, zodat deze eerder naar huis kan.
Begeleiding patiënt vermindert heropnames niet

 
Veel baat
Tot nu toe werd aangenomen dat iedere patiënt met hartfalen veel baat zou hebben bij extra voorlichting en begeleiding door een hartfalenverpleegkundige op de hartfalenpoli. Uit eerdere, kleinere nationale en internationale onderzoeken bleek dat hierdoor het aantal heropnames voor hartfalen zou verminderen. Het grootschalige COACH-onderzoek bevestigt dit echter niet.
 
Kortere opname
De gepresenteerde onderzoeksresultaten laten zien dat hartfalenpatiënten die extra begeleiding en voorlichting krijgen niet per definitie allemaal minder vaak worden heropgenomen. Wel lijkt het erop dat deze patiënten minder snel overlijden. Het lijkt erop dat hartfalenpatiënten die extra begeleiding en voorlichting krijgen wel vaker in het ziekenhuis worden opgenomen.
 
Signaleren
De opnameduur van deze patiënten is echter korter dan patiënten die geen extra begeleiding en voorlichting ontvangen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de hartfalenverpleegkundige eerder signaleert dat de klachten van een patiënt verergeren. Dit onderzoek laat zien dat begeleiding niet altijd en voor iedere hartfalenpatiënt effectief is om heropnames te voorkomen. 
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.