Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Verbod op dwang bij dementerenden

Staatssecretaris Bussemaker werkt aan een wetsvoorstel dat alle vormen van dwang bij dementerende ouderen en verstandelijk
gehandicapten verbiedt, tenzij zij een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen.

 

Bussemaker maakte haar plannen bekend in antwoord op vragen van het Kamerlid Kant (SP) over het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen door verzorgenden. Kant had die vragen gesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV), Nivel en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Daaruit bleek dat zorgverleners tenminste wekelijks de vrijheid van cliënten beperken, maar zich daar niet altijd van bewust zijn.


Voorkomen
Om ongelukken en valpartijen te voorkomen, passen zorgverleners regelmatig vrijheidsbeperkende handelingen toe. Ze trekken bedhekken op, dienen onder dwang kalmerende medicijnen toe of binden cliënten vast. Uit onderzoek in het buitenland blijkt echter dat het achterwege laten van vrijheidsbeperkende maatregelen niet leidt tot méér ongelukken. Er zijn aanwijzingen dat

het aantal valpartijen en letsels juist afneemt.

 

Meer scholing
In het dagblad De Pers, pleit V&VN voor meer scholing op dit gebied. Want bijna zeven van de tien ondervraagde zorgverleners weten niet of zij bepaalde maatregelen volgens de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz) mogen toepassen.

Daarover zegt Bussemaker: 'Ik vind het veel relevanter of een verzorgende zich bewust is van het feit dat ze de vrijheid van een bewoner beperkt, dan de vraag of ze conform de wet handelt. Bewustwording leidt namelijk in veel gevallen tot het stellen van de vraag of er nog alternatieven zijn en tot het zoeken van een overlegsituatie, vaak multidisciplinair.'


Verantwoordelijkheid ROC's en instellingen
De staatssecretaris stelt dat ze niet zonder meer bereid is meer scholing beschikbaar te stellen voor zorgverleners over vrijheidsbeperkingen en de Wet Bopz. Dat is volgens haar een in de de eerste plaats de verantwoordelijk van de ROC's en het management van de instelling.

Bon: V&VN

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.