Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Onderhandelingen CAO V&V in cruciale fase

Op woensdag 9 mei wordt het cao-overleg met de werkgevers in de Thuiszorg en de Verpleeg en Verzorgingshuizen voortgezet.
Onderhandelingen CAO V&V in cruciale fase

Er is een rare situatie aan de hand bij de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Vorig jaar fuseerden de werkgeversorganisaties Arcares en Z-org tot ActiZ en de cao moest volgen. Maar dat is tot nu toe niet gelukt.
Ondanks nieuwe onderhandelingen die begin maart 2007 zijn gestart, blijven de werkgevers en de vakbonden lijnrecht tegenover staan.
 
Verschillen in cao's
Alleen op een aantal details, vooral in de procedurele sfeer, lijkt er wel overeenstemming bereikt. Het grote probleem is het verschil in beide cao's. De cao Thuiszorg is over het algemeen voor werkgevers goedkoper dan die van de Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Dat geldt voor de salarisschalen, maar ook voor de regelingen rond onregelmatigheid en het vakantiegeld. ActiZ probeert voor nieuwe afspraken de (goedkopere) cao Thuiszorg als maat te nemen, maar willen nauwelijks garanties geven voor inkomensverlies.
 
Meer onderzoek
De werkgevers beweren dat regelingen over bijvoorbeeld onregelmatigheid te ingewikkeld zijn en dat het nodig is eerst meer onderzoek te doen. Zij stellen voor nu een, voor de bonden te vage afspraak te maken en daarna de tijd te nemen om nieuwe afspraken te maken. ABVAKABO FNV wil een meerjarenplan waarin best ruimte is voor nader onderzoek maar waarvan ook de kaders al duidelijk zijn: dus wat er minimaal betaald moet worden.
 
ABVAKABO FNV onderhandelaar Pim Van Loon, heeft het gevoel dat werkgevers met opzet vertragen, om zo de werknemersorganisaties onder druk te zetten. 'Een kwestie van wie de langste adem heeft. Wat ons betreft moet half mei duidelijk zijn of we zaken kunnen doen.'
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.