Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Onnodig verblijf ziekenhuis te voorkomen

‘De meeste ziekenhuizen hebben meer mogelijkheden om patiënten met ontslag te laten gaan, dan ze nu gebruiken.’

Dat zegt Ton van Boxtel, verpleegkundig specialist in het UMC Utrecht en voorzitter van de Vereniging Infuus Technologie (VIT).Hij reageert hiermee op een onderzoek van Intomart waarin staat dat de doorstroom van patiënten vanuit het ziekenhuis naar andere zorginstellingen slecht is. ‘Onterecht liggen patiënten in het ziekenhuis met een langdurige infuusbehandeling en verder geen opname indicatie’, aldus Van Boxtel. ‘Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de technische en logistieke mogelijkheden om deze groep (3-4% van de behandelde patiënten) buiten het ziekenhuis verder te behandelen.’
 
Thuis coördineren
Van Boxtel denkt dat bepaalde infusietherapie ook thuis gecoördineerd kan worden door wijkverpleegkundigen die specifiek op dit gebied geschoold zijn. ‘Dat kan onder regie van de medisch specialist of de huisarts die de uitvoering kan delegeren naar een van de zestig Medisch Technisch Handelen (MTH) teams in Nederland. De meeste teams zijn gekoppeld aan thuiszorgorganisaties.’
 
Financiën
Probleem is volgens hem wel dat een aantal medisch specialisten niet weet dat dergelijke teams bestaan of ze hebben er geen vertrouwen in. ‘En soms laten ziekenhuizen vanuit een financiële constructie geen patiënten gaan. Als er geen druk op de bedden is, laten ze een patiënt makkelijker liggen dan in een ziekenhuis waar wel druk op de bedden is. Er zijn ook ziekenhuizen die hun patiënten op de dagbehandeling terug laten komen. Dat is deels een inkomstenparameter. Maar die patiënten kun je ook thuis ondersteunen met betrekking tot hun infuusbehandeling.’
 
 
Lees ook:

Redactie Nursing - Alexia Hageman

Of registreer je om te kunnen reageren.