Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Depressie met lichamelijke klachten moeilijk te behandelen

De gezondheidszorg is onvoldoende afgestemd op de behandeling van mensen met een depressie die ook een lichamelijke aandoening hebben. Zo blijkt uit de programmeringstudie Zorg voor heel de mens, van het Trimbos-instituut.

Het gaat om ongeveer 800.000 Nederlanders die lijden aan een depressie en waarvan 30% ook een lichamelijke ziekte heeft zoals diabetes of hart- en vaatziekten. Voor deze groep loopt herkenning en behandeling achter. Dit leidt tot een slechte kwaliteit van leven en tot meer kosten door langdurig ziekteverzuim, veelvuldig artsenbezoek en langere opnameduur. Herziening van de organisatie van zorg is dringend nodig.

Preventie nodig
In de algemene bevolking is een belangrijke toename zichtbaar van overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Dat geldt ook voor veel mensen met een depressie. Een gerichte preventieve aanpak voorkomt complicaties. Dit vergt speciale aandacht, omdat depressieve patiënten door de aard van hun problematiek vaak niet zelf aan de bel trekken.
 
Integrale zorg
Zowel in de eerste lijn, in algemene ziekenhuizen als in ggz-instellingen kan een voortvarende aanpak van deze gecombineerde problematiek soelaas bieden. Nauwe samenwerking tussen psychiaters, internisten en huisartsen waarbij een structurele aanpak wordt geboden aan depressieve patiënten gericht op het tegengaan van overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten kan een oplossing bieden en mogelijkheden daartoe moeten worden onderzocht.
 
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.