Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Meer aandacht therapietrouw immigranten

Niet-westerse immigranten stoppen vaker met het gebruik van medicijnen. Ook nemen zij hun medicijnen minder geregeld. Onderzoekers van het NIVEL pleiten voor meer aandacht voor deze groep patiënten in de spreekkamer. 
 
Meer aandacht therapietrouw immigranten

 
Als patiënten hun pillen niet slikken, is niet vast te stellen of geneesmiddelen het gewenste effect hebben. Wereldwijd wordt er daarom naar gestreefd de therapietrouw van patiënten te verbeteren. Maar om de therapietrouw te kunnen verbeteren, moet je eerst weten welke patiënten hun medicijnen laten staan en waarom.
Onderzoekers van het NIVEL zochten hier een antwoord op met gegevens uit de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Ze publiceerden hun resultaten onlangs in het digitale wetenschappelijke tijdschrift Biomed Central.
 
Lastig te voorspellen
De onderzoekers spitsten het onderzoek toe op medicijnen voor hoge bloeddruk, depressie en diabetes, met gegevens van in totaal zo’n 25.000 patiënten. Ze keken of er verschillen in therapietrouw waren tussen ouderen en jongeren, tussen hoger en lager opgeleiden, tussen autochtone Nederlanders en niet-westerse immigranten, en tussen huisartsenpraktijken onderling. Verder keken ze met welke klachten de patiënten bij de huisarts komen, hoe vaak, of ze op controle komen en hoeveel medicijnen ze gebruiken.
 
Communicatie
De enige groep in het onderzoek die er duidelijk uitspringt door een mindere therapietrouw, zijn de niet-westerse immigranten die antidepressiva gebruiken. Bij deze patiënten is ruim twee keer zoveel kans dat ze niet therapietrouw zijn. Goede communicatie tussen huisarts en apotheker enerzijds en de patiënt anderzijds is daarom volgens de onderzoekers van essentieel belang. Daarbij spelen niet alleen verschillen in taal maar ook verschillen in cultuur een rol.
 
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.