Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Minder geweld in ziekenhuizen

Het aandeel incidenten in de ziekenhuizen waarbij sprake is van verbaal en/of fysiek geweld is in 2006 gedaald. Afdelingen worden met minder geweldsincidenten geconfronteerd en medewerkers geven aan dat hun veiligheidsgevoel is toegenomen. Dat zijn de conclusies van de jaarcijfers 2006 uit het Ziekenhuis Incident Registratiesysteem (ZIR).

 
In 2006 hebben de deelnemende instellingen in totaal 2.284 incidenten geregistreerd, aldus de Nederlandse vereniging voor ziekenhuizen NVZ. Bij 40 procent van de incidenten was geweld aan de orde. Schade/diefstal maakte 29,5 procent van het aantal incidenten uit. Bij 15,6 procent van de incidenten was sprake van ordeverstoring en bij 14,9 procent van een gevaarlijke situatie.
 
Duidelijke afname meldingen
Ondanks het feit dat het geweldsincident het meest geregistreerde incident (40%) blijft, is er een duidelijke afname te constateren ten opzichte van 2005. Toen was er bij 51,8 procent van de incidenten nog sprake van geweld. Schade/diefstal als incidenttype bleef nagenoeg gelijk. Gevaarlijke situaties en ordeverstoring kwamen relatief vaker voor.
 
Slachtoffers
In 2006 zijn van 1.632 slachtoffers de kenmerken geregistreerd. In ruim 70 procent van de gevallen is het slachtoffer een medewerker van het ziekenhuis. Dit betreft onder meer externe medewerkers, zoals uitzendkrachten, medisch-specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen, studenten, stagiaires en overig ziekenhuispersoneel. Ten opzichte van 2005 is dit percentage ongeveer gelijk gebleven.
 
Daders
De meeste veroorzakers van incidenten zijn patiënten. Van de 1.609 incidenten ging het in ruim 41 procent van de gevallen om patiënten. De patiënten worden op afstand gevolgd door bezoekers (11,7 procent) en de begeleiders van patiënten (11,5 procent).


Lees meer
Lees meer over agressie in de zorg op Nursing.nlRedactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.