Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Indicatiestelling zorg is verbeterd

De indicatiestelling voor zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg zijn de afgelopen jaren verbeterd. De zorgaanvragen worden sneller afgehandeld en er is meer uniformiteit.
Indicatiestelling zorg is verbeterd

Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL, in opdracht van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de organisatie van zorgondernemers ActiZ.

Objectief genoeg
Het CIZ heeft een grote bijdrage geleverd aan de verbeteringen, blijkt uit het onderzoek. Cliënten, mantelzorgers en zorgaanbieders vinden de indicatiestelling nu beter dan toen de RIO's (Regionale Indicatieorganen) dit nog deden. Doorlooptijden voor aanvragen zijn korter dan toen en de meeste betrokkenen vinden het CIZ voldoende objectief.

Eenvoudiger
Wel moet er in de toekomst meer aandacht komen voor klantgerichtheid van het CIZ en kan de indicatiestelling eenvoudiger, zo concludeert het NIVEL.


Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.