Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Griepprik helpt niet bij ouderen

De griepprik helpt bij ouderen lang niet zo goed als wordt beweerd. De sterfte onder 70-plussers lijkt er niet door te dalen.

 

Amerikaanse artsen openden in het vakblad The Lancet Infectious Diseases de aanval op de griepprik. Volgens hen is de werkzaamheid van dit vaccin alleen aangetoond bij jongvolwassenen. Bij ouderen boven de 65 jaar is nauwelijks onderzoek gedaan naar het nut van de prik, terwijl er alle reden is om te denken dat het vaccin bij hen minder goed werkt: hun afweer reageert minder adequaat.


Gezonde ouderen

Het weinige onderzoek dat bij ouderen naar de prik is gedaan, is bovendien vertekend, menen de Amerikanen. Alleen relatief gezonde ouderen komen de prik halen – kwetsbare individuen blijven thuis. Nogal wiedes dat de sterfte onder ingeënte ouderen dan twee keer zo laag ligt als onder niet-gevaccineerden, zoals diverse onderzoekers hebben gemeld.

Meer onderzoek

De onderzoekers willen de vaccinatie bij ouderen niet direct afschaffen. Wel pleiten ze ervoor om goed uit te zoeken hoe effectief de griepprik bij deze groep nou werkelijk is. Daarvoor is een onderzoek nodig waarbij sommige ouderen een griepprik krijgen en andere een nepprik. Dat ligt ethisch gevoelig, realiseren de Amerikanen zich, maar uiteindelijk is het de enige manier om verder te komen.


Trouw

Lees ook:

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.