Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Grote tekorten zorgpersoneel zeer nabij

Er dreigt de komende jaren een omvangrijk tekort aan met name verzorgenden. Dit concludeert Prismant in haar onderzoek 'De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen 2007-2011'.
Grote tekorten zorgpersoneel zeer nabij

Dit onderzoek voert Prismant jaarlijks met RegioMarge uit in opdracht van sociale partners en het Ministerie van VWS. Bij een grotere vraag naar zorg en welzijn en een sterkere groei van de economie dreigen er in 2011 ook tekorten aan verpleegkundigen en sociaalagogen te ontstaan.
 
Scenario's
RegioMarge gaat uit van een aantal mogelijke scenario's. Welk scenario ook werkelijkheid wordt, alle scenario's wijzen erop dat het aanbod van verzorgenden, werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg over een paar jaar tekort zal schieten bij de vraag. Andere sectoren die in de meeste scenario's met omvangrijke tekorten te maken krijgen zijn Welzijn en maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en de GGZ.
 
Opleiding
Er bestaat een breed scala aan oplossingen om de dreigende tekorten te voorkomen. De animo om te kiezen voor een opleiding voor zorg en welzijn is de afgelopen jaren, uitgezonderd bij de verzorgenden, toegenomen. Toch zijn er nog grote verschillen in populariteit tussen regio's. Achterblijvende regio's zouden hun aandeel kunnen vergroten door opleidingen meer te promoten.
 
Nieuw personeel
Het aantrekken van nieuw personeel wordt ook een belangrijk aandachtspunt. In het wervingsbeleid dienen verschillende doelgroepen aandacht te krijgen, bijvoorbeeld scholieren, herintreders en allochtonen. Daarnaast zal gezocht moeten worden naar een nog betere organisatie van de zorg en de inzet van ICT, om met hetzelfde aantal mensen meer te kunnen doen.
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.