Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Zorg krijgt 54 miljard euro

In 2008 is er in totaal 54 miljard euro beschikbaar voor de zorg in Nederland. Dit betekent een stijging van het zorgbudget met 10 miljard in de komende kabinetsperiode.
Zorg krijgt 54 miljard euro

 

Volgens Minister Klink van VWS zal het geld besteed worden aan kwaliteit en innovatie, preventie, veiligheid, werken in de zorg en participatie. Ook wil wil de komende jaren aandacht aan 'de patient centraal stellen'. Dat zegt hij in een interview op de site van VWS naar aanleiding van Prinsjesdag.
 
Arbeidsmarkt
Klink en Bussemaker willen zich gaan richten op de arbeidsmarkt in de zorg. Gezien de vergrijzing en de toenemende vraag naar zorg moet dit de volle aandacht krijgen, aldus de minister.
 
VVT
Staatssecretaris Bussemaker kondigt in haar Prinsjesdag-video aan dat verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg tot 6.000 extra medewerkers mogen aantrekken. Ook denkt ze dat zorgverleners zelf een handje kunnen helpen om jonge mensen aan te trekken door uit te stralen hoe leuk het is om in de zorg te werken. ‘Als zij trots over hun beroep uitstralen, raken jongeren ook geïnteresseerd in de sector.’
 
AWBZ
Wel voert VWS volgend jaar een korting in op het AWBZ-tarief voor ondersteunende begeleiding. Mensen met alleen een lichamelijke aandoeningen krijgen deze  begeleiding niet meer vergoed; voor huidige gebruikers geldt een overgangstermijn van een jaar.
 
Maatregelen
Nieuwe maatregelen die VWS  voor komend jaar aankondigt zijn onder andere:
  • start van het Innovatieprogramma Zorg
  • creëren van stageplekken in de zorg
  • 1.500 extra plaatsen voor kleinschalig wonen voor ouderen
  • uitbreiding van het basispakket van de zorgverzekering (met anticonceptiepil, extra uren kraamzorg, tandarts 18- tot en met 21-jarigen, kortdurende GGZ)

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.