Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

CNV Publieke Zaak wijst cao VVT af

CNV Publieke Zaak heeft besloten de cao VVT niet te ondertekenen.

 
De afgelopen weken heeft CNV Publieke Zaak de leden geraadpleegd over het resultaat voor de nieuwe cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT, 340.000 werknemers). Volgens onderhandelaar Leon Vincken geven de vele verslechteringen in het cao-resultaat de doorslag. 'Er vindt afbraak plaats op onder andere het gebied van de sociale zekerheid, het zorgverlof en arbeidstijden. Wij vinden het onverteerbaar dat de salarissen voor nieuwkomers in de thuiszorg naar beneden gaan. Hiermee creëer je twee soorten werknemers. Deze cao is slecht voor de werknemers in de zorg.'
 
Verslechtering
Een andere verslechtering is het schrappen van de IZZ-vergoeding (ziektekosten) uit de cao. Nu krijgen de werknemers van de werkgever een ruime vergoeding op het aanvullend pakket. Het is onzeker hoe dit in de toekomst gaat. Ook moeten werknemers boven de 55 jaar in de thuiszorg weer verplicht onregelmatige diensten draaien. Verder is CNV Publieke Zaak het principieel oneens met de afspraak dat bepaalde arbeidsvoorwaarden uit de cao worden geschrapt en opnieuw moeten worden onderhandeld met de ondernemingsraden.
 
Teleurgesteld
Oppositie CNV Publieke Zaak is teleurgesteld dat de andere bonden de cao wel tekenen. 'In politieke termen betekent dit dat we tijdens de looptijd van de cao tot 2010 oppositie gaan voeren. Nu wij niet gebonden zijn aan de cao-afspraken, houden we onze handen vrij. Wij willen de komende tijd laten zien dat het anders kan en moet.'
 
 
Lees ook:

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.