Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Binnen 15 minuten ter plekke blijft de norm

Minister Klink ziet geen reden om de aanrijdtijd van ambulances te verlagen van 8 naar 15 minuten. Hij baseert zich daarbij op de uitkomsten van een onderzoek dat hij uit liet voeren naar de relatie tussen responstijd en gezondheidswinst binnen de ambulancezorg.


Volgens het onderzoek is niet bewezen dat door verlaging van de normtijd de gezondheidswinst toeneemt. Ook blijkt uit het onderzoek dat de aanrijdtijd slechts een van de factoren is die bepalend zijn voor het in leven blijven van een patiënt. De beroepsvereniging ambulancezorg V&VN kan zich, met wat kleine nuances, vinden in het standpunt van de minister. Woordvoerder Monique Roedoe: ‘Een belangrijk punt is dat de minister het heeft over 15 minuten aanrijdtijd vanaf het moment van vertrek van de ambulance. In de praktijk hanteren we die norm al, sterker nog, de wij hebben een aanrijdtijd van 13 minuten omdat de professionals zelf de aanrijdtijd berekenen vanaf de kloktijd dat de melding binnenkomt. De twee minuten telefoontijd trekken wij af van de 15 minuten aanrijdtijd. Dat maakt het verschil met 8 minuten al weer wat kleiner.’

Norm voor hartstilstand
De onderzoekers bekeken ook de invloed van de aanrijdtijd op de overlevingskans van mensen met een acute hartstilstand. In dit geval kan wél wetenschappelijk worden vastgesteld dat de aanrijdtijd van levensbelang is. Behandeling binnen 6 minuten levert dan een goede kans op overleving. De minister zegt dat het echter uit oogpunt van kwaliteit en betaalbaarheid niet wenselijk is om die reden de aanrijdtijd te verlagen. Hij geeft liever de voorkeur aan andere mogelijkheden  die bijdragen aan snelle hulpverlening, zoals ‘first responders’ als brandweer en politie of huisarts en burgerhulpverlening. Roedoe: ‘De V&VN vindt dat je die beroepsgroepen niet kunt vergelijken met de ambulancedienst. We streven er altijd naar om tijdwinst te boeken en de mogelijkheden te benutten die er zijn, zoals de rapid responders, de ambulanceverpleegkundige die in bepaalde gevallen al voor de ambulance uit gaat.’

Toekomst
V&VN vindt het positief dat er nu gedegen onderzoek is gedaan naar de effecten van de aanrijdtijd omdat er vroeger veel werd besloten op basis van aannames. Het rapport betekent aandacht voor de sector en de kwaliteit van de zorg. ‘Met dit onderzoek zijn we als professionals serieus genomen’, aldus Roedoe. Het rapport vormt een basis voor verder overleg tussen werkgevers, beroepsgroepen en de minister. De beroepsvereniging sluit niet uit dat er in de toekomst wellicht weer een nieuwe innovatie komt die tijdwinst oplevert.


redactie Nursing – Madeleine van de Wouw

Of registreer je om te kunnen reageren.