Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Ziekenhuizen sluiten programma Sneller Beter af

Met dank aan het programma Sneller Beter zijn ziekenhuizen in staat gebleken de zorg voor de patiënt versneld te verbeteren. Sneller Beter heeft veel in beweging gezet, een beweging die niet meer te stoppen is.

Dit bleek op de drukbezochte slotconferentie op 2 oktober 2008, waar de ziekenhuizen het grootschalige, landelijke programma ‘Sneller Beter’ afsloten. De drie pijlers Sneller Beter - bewustwording, transparantie en concrete verbetertrajecten - zijn een katalysator gebleken voor de verbetering van de ziekenhuiszorg.
 
Bewegingen
Met het programma Sneller Beter zijn bewegingen in gang gezet die de zorgagenda voor de komende tijd voor een belangrijk deel zullen bepalen. Voorbeelden van deze ontwikkeling zijn programma’s als het Veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’ en ‘Revalidatie in beweging’. Ook is zichtbaar dat ziekenhuizen het thema innovatie hebben opgepikt en een plaats hebben gegeven in de bedrijfsvoering. Hierdoor maken transparantie, doelmatigheid en kwaliteit deel uit van het dagelijks werk in de curatieve zorg. Ook deze beweging moet verder worden doorgezet. Dat is een van de redenen waarom het Zorginnovatieplatform is opgericht.
 
Cultuurverandering
De verwachting is dat met name de ingezette cultuurverandering de komende jaren vruchten zal afwerpen om de zorg voor patiënten te verbeteren. Het programma is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Participanten zijn V&VN, Orde van Medisch Specialisten en NVZ vereniging van ziekenhuizen.
 
 
Lees ook:

 

 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.