Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Veel verpleegkundige interventies zijn nutteloos

Verpleegkundigen en verzorgenden verrichten regelmatig handelingen waarvan inmiddels is aangetoond dat ze geeft effect hebben. De zorg aan patiënten en cliënten kan veel effectiever.
Veel verpleegkundige interventies zijn nutteloos

Dat stelt het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) in een rapport dat vandaag tijdens het LEVV Congres gepresenteerd wordt.

Scheren en fixeren

Een voorbeeld van een dergelijke onnodige handeling, in feite een ritueel, is het routinematig scheren van een patiënt voorafgaande aan de operatie. Scheren is niet alleen erg tijdrovend maar bezorgt de patiënt ook overlast. Aangetoond is dat de infectiekans die men ermee denkt te verminderen, in de praktijk niet afneemt.

Een ander voorbeeld is het routinematig fixeren van cliënten in verpleeghuizen om te voorkomen dat ze uit bed vallen. Het achterwege laten van deze handeling leidt niet tot meer valincidenten.

Jonge wetenschap

Verplegingswetenschap is een relatief jonge wetenschap. Maar als die wetenschappelijke kennis er wel is, wordt hij toch niet altijd toegepast. Verpleegkundigen en verzorgenden baseren hun handelingen vaak op opleiding en ervaring. Het blijkt moeilijk om in de zorg oude gewoonten los te laten en nieuwe aan te nemen. De handelingen zijn als het ware rituelen geworden.

Rituelen uitbannen

Het overzicht van zinloze of zelfs schadelijke rituelen die het genoemde rapport biedt, kan een bijdrage leveren aan het uitbannen van deze handelingen. Daarnaast biedt het rapport handvatten om rituelen te doorbreken en nieuwe werkwijzen in de zorg succesvol door te voeren.

Levv

 

Zie ook het overzicht van de rituelen hieronder, en:

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.