Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

UMC's sluiten CAO-akkoord

De Universitair Medische Centra hebben een CAO-akkoord bereikt.
UMC's sluiten CAO-akkoord

Na eerdere afwijzing van het eindbod van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), is het akkoord op 13 maart bereikt.

Ontwikkelbudget
De werkgevers van de academische ziekenhuizen zijn, aldus CNV Publieke Zaak, grotendeels tegemoet gekomen aan de verbetervoorstellen van werknemersorganisaties. Het betreft de ingangsdata van de loonsverhogingen, de eindejaarsuitkering en het levensfasebewust personeelsbeleid. De CAO voor 60.000 medewerkers kent een salarisverhoging van in totaal 10,05 procent, met een volledige dertiende maand. De CAO heeft een looptijd van 38 maanden. Nieuw is de introductie van een persoonlijk ontwikkelbudget.

Resultaat
CNV Publieke Zaak is tevreden over het resultaat en legt het akkoord positief voor aan de leden. Vakbond de Unie Zorg en Welzijn is echter niet positief, en denkt zelfs aan acties.


Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.