Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Klacht tegen Nurse Practitioner ongegrond

Het Regionaal Tuchtcollege in Amsterdam heeft een klacht tegen een Nurse Practitioner (NP) ongegrond verklaard. De NP zou een patiënt en zijn naasten onjuist en onvolledig hebben geïnformeerd over de ernst van de gezondheidstoestand van de patiënt.

De betreffende patiënt met prostaatkanker onderging in het ziekenhuis een aantal experimentele behandelingen toen reguliere behandelingen niet meer aansloegen. Een professor en een Nurse Practioner hebben de patiënt en zijn familie van te voren geïnformeerd over de behandelingen.
 
Kortademigheid en oedeemvorming
Een paar dagen na de start van de tweede behandeling kreeg de patiënt last van kortademigheid en oedeemvorming. De verpleegkundige onderzocht de patiënt en liet een thoraxfoto maken. De professor concludeerde dat er geen reden voor opname was. Toen de klachten verergerden belden de zoon en echtgenote de volgende dag de Nurse Practitioner. Zij adviseerde de zoon om via de huisarts een ambulance te laten komen. ’s Avonds overleed de patiënt in het ziekenhuis aan een pneumonie.

De klacht
De echtgenote diende een klacht in tegen de Nurse Practitioner bij het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam. Het tuchtcollege oordeelde dat de patiënt op de hoogte was van de ernst van zijn ziekte en dat de schriftelijke en mondelinge informatie die de patiënt van de Nurse Practitioner over de experimentele behandelingen kreeg, toereikend was. Wel had het op haar weg gelegen te informeren naar de benauwdheidsklachten; ook had ze kunnen overwegen doortastender op te treden wat betreft het regelen van een ambulance. Het tuchtcollege vond dit nalaten echter niet ernstig genoeg voor een tuchtmaatregel en verklaarde de klacht ongegrond.
 
 

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.