Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Kabinet stemt in met taakherschikking

De ministerraad heeft op voorstel van minister Klink van VWS ingestemd met een wijziging van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) om taakherschikking tussen zorgverleners mogelijk te maken.
Kabinet stemt in met taakherschikking

Door de wetswijziging van de Wet BIG kunnen verschillende beroepen hun taken makkelijker verdelen. Met deze wetswijziging neemt het kabinet het advies Taakherschikking in de Gezondheidszorg van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) over.
 
Nurse practitioner
Het kabinet wil met de wijziging bereiken dat de zorg doelmatiger wordt en het personeelstekort verminderen. Een voorbeeld van taakherschikking is de introductie van de 'physician assistant' en de nurse practitioner, die onder meer routinematige taken van artsen kunnen overnemen.
 
Buitenland
Door de Wet BIG te wijzigen wordt het verder mogelijk om aan in het buitenland opgelegde beperkingen in de beroepsuitoefening consequenties te verbinden. Dit geldt zowel voor houders van een Nederlands getuigschrift als ook voor beroepsbeoefenaren met een buitenlands getuigschrift.
 
Tweede Kamer
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
 

Lees ook:

Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.