Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Mantelzorger mag zichzelf niet vergeten

Mantelzorgers die patiënten in de palliatief terminale fase verzorgen, raken vaak overbelast en zouden meer aan henzelf moeten denken. Zij moeten meer informatie krijgen over ondersteuning, zodat zij eerder hulp kunnen inschakelen. Dat stelt onderzoeker Geraldine Visser.

'Het blijkt dat een groot deel van de Nederlanders graag thuis wil sterven. Voor een groot aantal van hen kan dit niet altijd. Dat heeft onder meer te maken met de overbelasting van matelzorgers.' Dat stelt Geraldine Visser, verbonden aan het Expertisecentrum Mantelzorg. Zij is auteur van de factsheet 'Mantelzorg in de palliatief terminale fase', geschreven naar aanleiding van haar onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 
Laaste wens
Visser: 'Veel mantelzorgers hebben de neiging om zichzelf weg te cijferen en zich alleen maar te richten op de laatste wens van de patiënt. Zij zijn daar zo druk mee dat zij niet aan de bel trekken wanneer zij over hun grenzen gaan.'
 
Psychosociale begeleiding
De zorg voor een patiënt in de laatste fase van zijn of haar leven is een zware taak. Deze zorg begint veelal met huishoudelijke taken. Uiteindelijk gaan psychosociale begeleiding, de persoonlijke zorg en verpleegkundige hulp die een steeds grotere rol spelen.
 
Ziekenhuis
Wanneer de mantelzorger dan uiteindelijk aan de bel trekt, komt de hulp veel te laat en is het vaak noodzakelijk dat de patiënt moet worden overgeplaatst naar een ziekenhuis. Visser: 'Er zijn zelfs voorbeelden van mensen die in hun laatste levensfase meerdere keren worden overgeplaatst.' Precieze cijfers hierover zijn niet bekend, daarom pleit Visser ook voor meer onderzoek naar de redenen van overplaatsing.
 


Redactie Nursing

Of registreer je om te kunnen reageren.