Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Hoogopgeleide ouderen 'goedkoper' dan gedacht

De zorguitgaven collectieve verpleging en verzorging blijven stijgen, maar minder hard dan op basis van de vergrijzing kon worden verwacht.

Dat blijkt uit het rapport  'Vergrijzing, verpleging en verzorging' dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft verricht in opdracht van het ministerie van VWS.

Relatief minder zorg nodig
‘Dat komt omdat de ouderen van de toekomst gezonder en hoger opgeleid zijn dan de ouderen van nu. Daarom is er relatief gezien minder zorg nodig', zegt onderzoeker, Isolde Woittiez. Ze wijst er bovendien op dat niet alleen gekeken moet worden naar het aantal mensen dat zorg nodig heeft, maar ook naar de kostprijs. 'De prijs is namelijk ook gestegen, omdat er nu meer kwalitatieve zorg wordt geleverd.  Zo zijn er factoren die de uitgaven dempen, maar ook die stuwen.'

Vergrijzing personeel
Een tweede belangrijke boodschap is het gegeven dat niet alleen de mensen die zorg nodig hebben vergrijzen, maar ook het personeel dat in deze sector werkzaam is. De vraag is dus of wij die zorg dan nog wel kunnen leveren’, aldus Woittiez. Bijna 10 miljard euro werd in 2005 betaald aan de collectieve uitgaven aan verpleging en verzorging. Dat is exclusief uitgaven voor persoonsgebonden budgetten en kapitaallasten. De sector verpleging en verzorging is een van de belangrijkste onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Vergrijzing algemeen
Bijna 600.000 mensen maakten in 2005 gebruik van zogenoemde collectieve verpleging en verzorging. Twee derde daarvan krijgt een vorm van thuiszorg en een derde woont in een verpleeg- of verzorgingshuis. Het aantal mensen dat gebruik maakt van deze zorg stijgt naar verwachting met 1,2 procent per jaar. Dat komt door de bevolkingsgroei van 4 procent en de toename van het aantal ouderen (1,2 procent per jaar).


Door: redactie Nursing

Redactie Nursing.nl

Eén reactie

  • no-profile-image

    Iris

    De cijfers gebruikt uit 2005 is van voor de grote WMO invoering, de cijfers zijn dus oud en achterhaald en niet relevant t.a.v. de geboden thuiszorg anno 2009.
    Dus er vallen dan ook geen kosten op te berekenen

Of registreer je om te kunnen reageren.