Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

NHG ontraadt nieuwe diabetesmedicatie

Het Nederlands Huisartsen Genootschap raadt voorlopig het gebruik van twee nieuwe diabetesmiddelen af. Het gaat om de dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-remmers en glucagon-like-peptide-1 (GLP-1)-agonisten.
NHG ontraadt nieuwe diabetesmedicatie

DPP-4-remmers en de per injectie toe te dienen GLP-1-agonisten zijn nieuwe bloedglucose verlagende middelen voor de behandeling van type- 2 -diabetespatiënten. Met name omdat er geen gegevens zijn over lange termijn effecten op morbiditeit, mortaliteit en veiligheid wordt het gebruik van DPP-4-remmer en GLP-1-agonisten in de huisartsenpraktijk vooralsnog ontraden. Daarnaast is vergelijkend onderzoek met de gangbare middelen en meer onderzoek bij ouderen nodig.

Gewichtsdaling
DPP-4-remmers reguleren de bloedglucosewaarden minder effectief dan de gangbare middelen; GLP-1-agonisten zijn even effectief. Er zijn van beide groepen middelen geen resultaten bekend over het effect op micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit. DPP-4-remmers laten een gewichtsdaling ten opzichte van pioglitazon en glimepiride zien en een geringe gewichtstoename vergeleken met metformine en acarbose. GLP-1-agonisten geven een duidelijke gewichtsafname.

Meer weten?
Meer informatie over de waarschuwing van het NHG staat op de site van deze organisatie.


Door: redactie

Redactie Nursing.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.