Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Terminale patiënt overlijdt liever thuis

Veertig procent van de terminale patiënten overlijdt in een ziekenhuis, terwijl ze het liefst thuis zouden sterven.

Dit blijkt uit publicaties van onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het Journal of Pain and Symptom Management en Huisarts & Wetenschap.

Niet onverwacht overlijden
Bij patiënten die in het ziekenhuis overlijden is de huisarts vaak niet op de hoogte van hun wensen. 'Je kunt heel veel hulp thuis organiseren', stelt NIVEL-onderzoeker en huisarts Gé Donker, 'als je al vroeg in het proces aandacht schenkt aan de voorkeursplaats van overlijden. Bij patiënten van wie bekend is waar ze willen overlijden, lukt het voor vier van de vijf aan hun voorkeur tegemoet te komen.'

Tijdig bespreken
Huisartsen zouden daarom met patiënten in de laatste levensfase de gewenste plaats van overlijden moeten bespreken, stelt Donker. Huisarts en patiënt of familie moeten daar dus tijdig over spreken en dit op gezette tijden herhalen. Dit vereist initiatief van de huisarts, vooral bij heel oude patiënten, patiënten met een lage sociaal economische status en patiënten in het ziekenhuis.'

NIVEL
Door: redactie Nursing

Abonneren
Meer weten? Word nu abonnee van Nursing.

Redactie Nursing.nl

2 reacties

 • no-profile-image

  Carla van Zuylen

  De resultaten van dit onderzoek bevestigen nog eens dat het belangrijk is voor zowel patiënten, naasten als zorgverleners waaronder huisartsen, dat wensen omtrent de laatste levensfase bekend zijn. Uit onderzoek van TNS NIPO in het kader van STEM (Sterven op je Eigen Manier) blijkt dat slechts 1 op de 5 mensen wel eens praat over doodgaan. De helft van de mensen zegt dat niemand in zijn of haar omgeving weet wat zijn/haar wensen zijn in de laatste levensfase. Werk dus aan de winkel, maar hoe doe je dat, als huisarts of verpleegkundige het gesprek aangaan over wensen in de laatste levensfase? Stichting STEM zet zich hiervoor actief in, zie www.stichtingstem.info en de publiekssite www.doodgewoonbespreekbaar.nl.
  Eens met de reactie van Dick dat een document veel problemen kan voorkomen. Hiervoor heeft de Stichting ook een hulpmiddel ontwikkeld, het wensenboekje 'Wensen voor mijn leven in de laatste fase', zie ook de publiekssite bij het onderdeel hulpmiddelen.

 • no-profile-image

  Dick Kits

  Het niet bekend zijn van de wens om thuis te sterven sluit aan bij het ontbreken van kennis over zijn wens voor zorg in het algemeen bij ziekte en hulpbehoevendeheid. Allereesrt is de patiënt daar zelf verantwoordelijk voor. Echter, uit een onderzoek,onder 60-plussers, kwam naar voren dat het merendeel niets regelt voor de 'zorg voor later'. Men schuift het voor zich uit, wil er eigenlijk niet mee bezig zijn. Desinteresse, angst, ontkennen, dat wordt later wel voor mij geregeld...
  Het zou veel problemen voorkomen -voor medici, zorgverleners en familie-, wanneer ieder een levenstestamnet zou opstellen, waarin deze zaken beschreven staan. Wellicht kan de huiartsenpraktijk hierin een pro-actieve rol spelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.