Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

'Werken met adriamycine verhoogt kankerrisico'

Verpleegkundigen en andere zorgverleners die beroepsmatig blootgesteld worden aan het chemotherapeuticum Adriamycine lopen het risico zelf kanker te krijgen. Daarvoor waarschuwt de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
'Werken met adriamycine verhoogt kankerrisico'

Bekijk het uitgebreide advies van de Gezondheidsraad onderaan dit artikel.
De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad concludeert dat Adriamycine, dat wordt gebruikt bij bepaalde chemotherapie, ondergebracht zou moeten worden in een officiële lijst van de Europese Unie met kankerverwekkende stoffen. 
Geen verrassing

Voor mensen in de gezondheidszorg die met dit middel werken, kan dit advies geen volkomen verrassing zijn, zegt Gezondheidsraad-woordvoerder Eert Schoten in een reactie op Medisch Contact. 'Ons advies is gebaseerd op diverse wetenschappelijke studies waarin het verband wordt gelegd. Er wordt al lang gewerkt met dit medicijn en er gelden sowieso allerlei hygiënische normen en voorschriften voor het werken met dit soort middelen.'

Borstkanker en nachtdienst
Ook nachtdiensten draaien zouden de kans op borstkanker vergroten, al leveren bestaande studies nog altijd onvoldoende bewijs. Lees meer>>>

'Meer onderzoek nodig'

Volgens Schoten heeft het advies alleen tot doel dat Adriamycine officieel aan de lijst met kankerverwekkende stoffen wordt toegevoegd. 'Hóe kankerverwekkend het is en in welke mate blootstelling op de werkvloer een risico vormt, daar zou onderzoek naar moeten worden gedaan.'

Bekijk hier het uitgebreide advies van de Gezondheidsraad.

Nienke Berends

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • L.S. van Dedem

    Ik vind dit vreselijk om te lezen. Een verpleegkundige neemt alle voorzorgsmaatregelen, handschoenen, schort noem maar op. In principe is er geen contact met het materiaal. Ook de excrementen worden volgens protocol met handschoenen en schort e.d. afgevoerd. En dan nog is het kankerverwekkend.
    Ik ga mijn dokter aanklagen dat hij dat 6 keer bij mij naar binnen heeft laten gieten. Ik kan dus wachten op de volgende kanker.

Of registreer je om te kunnen reageren.