Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Hbo-verpleegkundige: 'Ik voel me meer competent'

Hbo-verpleegkundigen in ziekenhuizen, de GGZ en de thuiszorg voelen zich meer competent dan mbo-verpleegkundigen. Zij vinden vaker dat zij de competenties beheersen die van belang zijn in de huidige gezondheidszorg.
Hbo-verpleegkundige: 'Ik voel me meer competent'

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel naar accentverschuivingen in het werk van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. In de gezondheidszorg van nu staan vakbekwaamheid, communicatie, samenwerking, professionele ontwikkeling, maatschappelijk handelen, organiseren en kwaliteitsbevordering centraal. Volgens het onderzoek herkennen zorgverleners de accentverschuivingen naar deze competentiegebieden, en vinden ze dit veelal ook aantrekkelijke aspecten van hun werk.

Competenties

'Met de accentverschuivingen in het werk wordt ook een ander beroep gedaan op hun kennis, vaardigheden en beroepshouding. Zo zijn ondersteuning van zelfmanagement en coördinatie van de zorg belangrijker geworden,' aldus het Nivel.' En ook is de omgang met cliënten en hun naasten vaker gebaseerd op samenwerking en neemt de aandacht voor preventie van bijvoorbeeld complicaties toe. Hbo-verpleegkundigen geven vaker aan dat zij dit soort competenties beheersen dan mbo-verpleegkundigen.'

Samenwerken met mantelzorg

Samenwerken met cliënten of hun naasten spreekt veel zorgverleners aan. Ook vindt bijna driekwart preventie een aantrekkelijk aspect van het werk. Over e-Health en werken volgens standaarden en richtlijnen zijn zorgverleners echter minder te spreken. Respectievelijk 11 procent en 32 procent vindt dit een aantrekkelijk onderdeel van het werk.

Scholing

Op sommige gebieden hebben zorgverleners behoefte aan meer scholing. Zo zou 40 procent graag leren hoe ze bij patiënten leefstijl en gezond gedrag kunnen beïnvloeden. Een even grote groep zou graag leren hoe je de zorg voor een patiënt goed organiseert.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder deelnemers van het NIVEL-Panel Verpleging & Verzorging. De vragenlijst is ingevuld door 1101 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners in ziekenhuizen, de GGZ, de zorg voor mensen met een beperking, de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen (respons 59 procent).

Discussie mbo-hbo
In dit dossier verzamelt Nursing het laatste nieuws, achtergronden en blogs over de discussie mbo-hbo in de verpleegkunde. Bekijk het dossier>>>

Nienke Berends

2 reacties

  • J.A. Bitter

    Ik ben erg benieuwd wie ze dan gesproken hebben. De gemiddelde hbov-er die ik tegenkom is meestal heel competent als het om de theorie gaat. Wat betreft praktijk valt het competent zijn vaak erg tegen.

  • Ingrid Dool

    En hoe zien mbo-verpleegkundigen dit bij hun hbo-collega's?

Of registreer je om te kunnen reageren.