Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Richtlijnen dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. Alle ziektes leiden tot een geleidelijke achteruitgang in het geestelijk functioneren.

Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. 

richtlijnen en protocollen dementie

 • no-image

  Dementie - jammer- en responslijst

  Meer aandacht voor de dagelijkse zorg kan het levensgeluk van dementerenden aanzienlijk verhogen. De presentiefilosofie is daarbij een hulpmiddel, zo blijkt uit recent promotie- onderzoek van Madeleine Timmermann. Zij maakte ook een praktisch meetinstrument, de Jammer- en responslijst.

  3
 • no-image

  Dementie - richtlijn diagnostiek en medicatie

  Deze richtlijn uit 2005 richt zich op de verschijnselen, diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie.

 • no-image

  Dementie - richtlijn gedragsproblemen

  De nieuwe richtlijn gedragsproblemen bij dementie (2008) bevat niet-medicamenteuze aanbevelingen. Deze richtlijn moet bijdragen aan het hanteerbaar maken (verminderen, oplossen, accepteren) van gedragsproblemen van mensen met dementie. Meer specifiek richt de richtlijn zich op de volgende gedragingen: agitatie, angst, apathie, depressie, hallucinaties en wanen, ontremming, slapeloosheid en gedragsproblemen in het algemeen.

   

  3
 • no-image

  Dementie - richtlijn omgaan met afweergedrag

  Het komt geregeld voor dat mensen met dementie bij het eten hun hoofd wegdraaien of het eten uitspugen. Daar is nu een evidence-based richtlijn voor opgesteld.

 • no-image

  EBP-richtlijn helpt verpleegkundigen bij...

  Probleemgedrag bij dementie komt veel voor, maar is lastig te hanteren. Een nieuwe evidence-based richtlijn helpt verpleegkundigen het gedrag in kaart te brengen, om vervolgens de juiste interventies toe te kunnen passen.

 • no-image

  Pijn bij dementerenden

  Registratie van pijn bij dementerenden met de PAINAD-schaal.

  2
 • Richtlijnen dementie krijgen kwaliteitsstempel

  Richtlijnen dementie krijgen kwaliteitsstempel

  Twee richtlijnen voor verzorgenden hebben onlangs een kwaliteitsstempel gekregen van V&VN. Het zijn richtlijnen van het onderzoeksinstituut NIVEL voor het begeleiden van mensen met dementie die depressief of apathisch zijn.