Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Richtlijnen oncologie

Richtlijnen en protocollen zoals die eerder in het tijdschrift Nursing zijn verschenen, over de zorg voor patiënten met verschillende vormen van kanker.

Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor meer informatie over kanker naar het dossier oncologie>>>

richtlijnen oncologie

 • Ascites in de palliatieve fase - richtlijn

  Ascites in de palliatieve fase - richtlijn

  Ascites is een pathologische vochtophoping in de peritoneaalholte. Bij ascites is er in 10% van de gevallen sprake van een maligniteit ('maligne' ascites).
  Omdat kanker de meest voorkomende oorzaak van ascites in de palliatieve fase is, wordt in deze conceptrichtlijn met name ingegaan op epidemiologie, pathofysiologie, dia-gnostiek en therapie van 'maligne' ascites. Diagnostiek en behandeling van ascites door andere oorzaken komen kort aan bod.

  3
 • no-image

  Kanker - richtlijn behoud ovariële functie na...

  De richtlijn Behoud ovariële functie na kankerbehandeling is verschenen op 24 april 2009 onder verantwoordelijkheid van de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG).

 • Kanker - richtlijn blaasinstillatie

  Kanker - richtlijn blaasinstillatie

  Er is een landelijke evidence based richtlijn blaasinstillatie voor de behandeling van niet-spierinvasieve blaastumoren beschikbaar.

 • Kanker - richtlijn 'Herstel na Kanker'

  Kanker - richtlijn 'Herstel na Kanker'

  Richtlijn van de VIKC (Vereniging van Integrale Kankercentra) voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners in de oncologie, voor het beste beleid na de behandeling van kanker.

 • Kanker - richtlijn pijn bij kanker

  Kanker - richtlijn pijn bij kanker

  De richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker'.

 • Kanker - richtlijn schildkliercarcinoom

  Kanker - richtlijn schildkliercarcinoom

  De evidence based richtlijn Schildkliercarcinoom is verschenen op 1 juni 2007 onder verantwoordelijkheid van de werkgroep Schildkliercarcinoom.

 • no-image

  Misselijkheid en braken - richtlijn

  Wat te doen bij misselijkheid en braken in de palliatieve fase?

 • Palliatieve sedatie - herziene richtlijn 2009

  Palliatieve sedatie - herziene richtlijn 2009

  De herziene KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie is verschenen in januari 2009. De richtlijn palliatieve sedatie is aangepast vanwege nieuwe medische inzichten. De herziene versie gaat meer in op de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij palliatieve sedatie.

  1
 • Richtlijn rectumcarcinoom

  Richtlijn rectumcarcinoom

  De evidence based richtlijn Rectumcarcinoom is verschenen op 9 januari 2008 onder verantwoordelijkheid van de landelijke Werkgroep Intestinale Tumoren. Per jaar wordt het colorectaal carcinoom bij 10.000 nieuwe patiënten vastgesteld.

 • Richtlijnen oncologie

  Richtlijnen oncologie

  Kijk voor de meest recente richtlijnen over oncologie...

 • no-image

  Veilig werken met cytostatica en narcosegassen

  Richtlijnen voor veilig werken met cytostatica en narcosegassen.

 • no-image

  Vochtbalans bij chemotherapie

  Het bijhouden van een vochtbalans bij patiënten met een zware cytostaticakuur blijkt een zinloze interventie.