Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Boek van de maand: Ouderenmishandeling

Het boek Ouderenmishandeling is bedoeld voor professionals in de zorg die in hun werk te maken krijgen met ouderen die mishandeld worden. Ouderenmishandeling komt tot uiting in fysieke mishandeling, maar bijvoorbeeld ook in financiële uitbuiting en psychische mishandeling.
Oudenmishandeling

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn 15 uiteenlopende casussen beschreven, waarna een analyse volgt van de gepleegde interventies en de resultaten. De casuïstiek leest gemakkelijk weg en maakt ook voor de non-professional inzichtelijk wat ouderenmishandeling precies is. Het tweede deel biedt een interventie- en stappenplan dat professionals concreet helpt bij de aanpak van ouderenmishandeling. Daarnaast vindt de lezer nuttige informatie over wet- en regelgeving.

 

Ouderenmishandeling is een onmisbaar boek voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met ouderen: artsen, psychiaters, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers en hulpverleners die vertegenwoordigd zijn in Lokale Zorgnetwerken en Adviesen Steunpunten Huiselijk Geweld.

 

Gerda Krediet werkte tien jaar als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij het Meldpunt Ouderenmishandeling van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij is nu directeur van Nood Zaak, een bureau voor advies, onderzoek en interventies bij ouderenmishandeling en

professioneel mentorschap.

 

1e druk 2010

Prijs: € 24,95

ISBN: 9789035231658

 

Bestel nu het boek Ouderenmishandeling.

TvVOnline redactie

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.